Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

140 години от рождението на П.К.Яворов

Регионална библиотека „Дора Габе” представя изложба, посветена на 140 години от рождението на един от най-големите български поети на 20 век Пейо Яворов /1878-1914/. Роден на 13 януари 1878 година в град Чирпан,  поет символист и революционер, войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация, Пейо Яворов е геният на българската лирика.

Изложбата на библиотечни документи съдържа: Събрани съчинения в 5 тома, „Избрани стихотворения”,  „В полите на Витоша”, „Хайдушки копнения”, „Лист обрулен”, „Песен на песента ми”, „Не бой се и ела”, „Гоце Делчев”, „В часа на синята мъгла”, „Между стиха и куршума. Кореспонденция”. Много е писано за него, а на изложбата са: „Страници за П.К. Яворов”, „Спомени за Яворов”, „Яворов”от Михаил Неделчев, „Романът на Яворов” от М. Кремен, „П.К. Яворов” от  Любен Георгиев, „Яворов” от Пенчо Данчев и „Яворов и Лора” от Ст. Коларов.

Изложбата се намира във фоайето на библиотеката и може да бъде разгледана до края на м. януари 2018 г.