Дарение от Сдружение Градски читални

Библиотеката с радост прие поредно дарение от Сдружение Градски читални София, което включва 60 тома художествена и отраслова литература за деца и възрастни.
Благодарим!