Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Сектор Обща читалня

Сектор Обща читалня

Предоставя  за  ползване богат фонд от книги, справочници и периодични издания от различни отрасли на знанието, както и ежедневната преса. 

Поддържа справочен апарат от Систематичен каталог, Азбучен каталог на периодичните издания, бази данни Тематична и Литературоведска картотека.

Осъществява справочно-библиографско и информационно обслужване чрез бази данни на библиотеката и чужди бази данни.

Изпълнява заявки на читателите за библиотечни документи от други библиотеки в страната и чужбина чрез Междубиблиотечно заемане. 

Предлага копирни услуги, сканиране, цифровизиране на части от библиотечни документи.

 

Междубиблиотечна заемна служба

Мая Макнева
тел: +359 58 602574
e-mail: interlibloan@libdobrich.bg

Обща читалня
тел: +359 58 602574
е-mail: readingroom@libdobrich.bg

Работно време с ползватели:
От понеделник до петък
8.30 ч. - 18.30 ч.

Почивни дни: събота и неделя

* Всеки последен четвъртък на месеца библиотеката не работи с читатели.