новини и събития

виж АРХИВА
На 28 август 2022 г. Рада Въртунинска - писател, краевед и литературен изследовател, културен и обществен деятел, ще навърши 90 години. По повод годишнината, от 8 август 2022 г. Регионална библиотека „Дора Габе“ организира изложба на библиотечни документи на именитата добруджанка. Експозицията съдържа всички книги на Рада ... виж архива
Електронни услуги

Летен детски клуб „Играй и учи“ /14 юни - 18 август 2022

Библиотеката организира за децата от Добрич и гости на града, на възраст от 6 до 12 г., занимания - всеки вторник, сряда и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.  в Интерактивната зала на библиотеката.
Участието в клуба е за регистрирани читатели и с такса 2.00 лв. на посещение.
Записванията за седмичните занимания ще се извършват предходната седмица до запълване на местата на тел. 058 602574 или на място в сектор Работа с деца.

Работно време с ползватели:

Книгозаемане и Работа с деца: 8,30 - 13,00 и 13,30 - 18,30 ч.
Краезнание, Обща Читалня и ЦИСБО: 8,30 - 13,00 и 13,30 - 17,00 ч.

 

Летен детски клуб Играй и учи, за деца от 6 до 12 г.
Дата: Всеки вторник, сряда и четвъртък
Час: от 10.00 до 12.00 ч.
Място: Интерактивна зала

АВГУСТ

Летен детски клуб "Играй и учи", за деца от 6 до 12 г.
Дата: Всеки вторник, сряда и четвъртък
Час: от 10.00 до 12.00 ч.
Място: Интерактивна зала
Закриване: 18 август, начало 10.00

Онлайн поредица с публикации от стария периодичен печат „Дора Габе – ярък защитник на поробена Добруджа“ по повод 134 г. от рождението на поетесата и 82 г. от Възвръщането на Южна  Добруджа
Дата: 1-24 август
Място: библиотечния сайт и фейсбук страницата на библиотеката
https://libdobrich.bg
https://www.facebook.com/libdobrich

Витрина по повод 80 г. от рождението на Исабел Алиенде, чилийска писателка, романистка /1942/
Дата: 2 - 5 август
Място: Книгозаемане

Моето първо посещение с участници в Детски клуб и Занималня „Слънчеви деца“
Дата: 4 август
Час: 14.30 ч.
Място: сектор Работа с деца

„Моята несравнима Добруджа“ - изложба на библиотечни документи по повод 90 г. от рождението на Рада Въртунинска, добрички културен и обществен деятел, краевед /1932/
Дата: 8 август - 16 септември
Място: Фоайе на библиотеката

Витрина по повод 160 г. от рождението на Емилио Салгари, италиански писател на исторически и приключенски  романи /1862 – 1911/
Дата: 15 - 19 август
Място: Книгозаемане

Витрина по повод 75 г. от рождението на Паулу Коелю, бразилски писател /1947/
Дата: 15 – 19 август
Място: Книгозаемане

Литературно утро Житената питка - 120 г. от рождението на Ангел Каралийчев, с участници от Летен детски клуб „Играй и учи“
Дата: 16 август
Час: 10.00
Място: Интерактивна зала

Представяне на новото издание на сборника с разкази на Яни Калиакренски „Смехът на Добруджа“ (1929) - идея, съставителство и издаване - Атанас Димитров – АтаДим
Дата: 16 август
Час: 18.00
Място: Фоайе с пиано

Литературно утро с четене на произведения от Дора Габе, посветено на 134 г. от рождението на поетесата, с деца от Летен детски клуб „Играй и учи“
Дата: 17 август
Място: Библиотечна колекция „В света на Дора Габе”

Сектор Краезнание

Събира, обработва, съхранява и предоставя за ползване печатната продукция за Добрич и Добричка област - книги, периодични издания, карти, графични и служебни издания, авторитетни научни и академични издания, електронни ресурси и др.

Поддържа богат справочно-библиографски апарат: каталози, картотеки и база данни Краезнание.

Предоставя ползване на документите в специализирана читалня; притежава повече от 55 заглавия на добруджанския периодичен печат под формата на микрофиши и апарат за четенето им.

Извършва устни справки, библиографски консултации, изготвя писмени тематични библиографски справки.

Създава колекции от ръкописи, лични архиви, покани, афиши, календари и пощенски картички. Изгражда дигитална БД "Фотографии и пощенски картички".

Осъществява разностранна издателска дейност.

Извършва копирни услуги, сканиране и цифровизиране на части от библиотечни документи.

Развива богата културно-образователна дейност, мултиплицира културните прояви в областта и страната.

 

Библиотечна колекция "Дора Габе" 

Открита през 2000 г. като постоянна експозиция, нетрадиционната колекция съдържа книги, фотографии, репродукции, ксерокопия, вещи на Дора Габе, видеофилми, аудиокасети, грамофонни плочи, графики, фотографски негативи и позитиви. Особен интерес представляват книгите с автограф, оригиналната графика на Дечко Узунов, оригинал на рецензия от Дора Габе за стихосбирката "Сиротински песни" на Й. Стубел и запис на "Стихове за деца от Дора Габе с автентичен глас на поетесата, посмъртната маска на Дора Габе.

Краеведска колекция "Дора Габе" се оформя като център за популяризиране живота и творчеството на именитата добруджанка сред широката читателска аудитория.

Колекция „Редки и ценни издания”

Част от стратегията на най-голямото книгохранилище за област Добрич е събиране, съхраняване и общодостъпност на писмената памет. Книгите от колекция „Редки и ценни издания” се отличават от другите книги в основния фонд на библиотеката по различни белези - отдалеченост на времето на тяхното издаване, формата и размерите, начина на оформление, особености при отпечатването и подвързията, ограничеността на тиража. Тук се съхраняват книги с особено голяма ценност на съдържанието или в неповторимостта на изданието. Фондът от „Редки и ценни издания”, организиран на колекционен принцип, включва български старопечатни книги, които имат съществено значение за българската история и култура, издадени до 1878 г., български и чуждестранни издания, от края на 19 и началото на 20 век, периодични издания, справочници, карти, документи с уникално оформление, библиофилски издания, първи издания, миниатюрни издания, книги с автограф и др.

Библиотечни документи от Колекция „Редки и ценни издания” се ползват с писмено заявление и разрешение от ръководството. С цел опазване културно-историческото наследство, оригиналните документи не се изнасят от библиотеката, не се репродуцират и се ползват само в читалнята на сектор Краезнание. Колекцията има специален режим на ползване – всеки делничен ден от 10.00 - 12.00, 14.00 – 16.00 ч.

Библиотечна колекция „Петър Увалиев"

Съдържа над 2700 т., част от личната библиотека на Петър Увалиев - теоретик на изкуството, критик, писател, публицист, семиолог, почетен доктор на СУ "Св. Климент Охридски". Литературата е на седем езика, от различни области - основно театър, философия и лингвистика. Колекцията включва 368 книги с дарствени надписи на различни езици от изтъкнати български и чуждестранни писатели. В сбирката се съхраняват и лични вещи на Петър Увалиев. Създадена е база данни "Петър Увалиев". 

 

Работно време на сектор Краезнание с ползватели:

От понеделник до петък
8.30 ч. - 17.00 ч.

Почивни дни: събота и неделя

* Всеки последен четвъртък на месеца библиотеката не работи с читатели.

За контакт: Галина Колева
тел: +359 58 602574
e-mail: regionalhistory@libdobrich.bg