Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Сектор Регистрация

Осъществява автоматизирано единна регистрация на ползвателите на библиотечни услуги.
Извършва копирни услуги.

Работно време с ползватели:
От понеделник до петък
8.30 ч. - 18.30 ч.

Почивни дни: събота и неделя

* Всеки последен четвъртък на месеца библиотеката не работи с читатели.

За контакт: тел: +359 58 60 25 44