Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Записване в обучение по начални компютърни умения

Регионална библиотека "Дора Габе" провежда безплатни обучителни курсове за начална компютърна и информационна грамотност за потребителите на библиотеката.

Обучението е по Програма "Глоб@лни библиотеки - България” и има за цел да подпомогне приобщаването на гражданите към глобалното информационно общество. Запиши се Оn-line