Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Електронен формуляр за обратна връзка от обучение по начални компютърни умения
Възможност за проучване мнението на гражданите, преминали обучение в библиотеката по начални компютърни умения по Програма Глоб@лни библиотеки - България.  Отговори Оn-line