Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Е-ЗДРАВЕ

ДОСТЪП ДО УСЛУГИ НА ЕЛЕКТРОННОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Проверка на личен лекар

Намерете лекар и резервирайте час за преглед онлайн!

Търсене на лекарства, заплащани от НЗОК

Справка за здравноосигурителен статус

Въпроси към НЗОК


ВРЪЗКИ КЪМ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОТЕНЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ ИЛИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ

Министерство на здравеопазването


Национална здравноосигурителна каса


Национален осигурителен институт


Българска агенция по безопасност на храните


Национален център по заразни и паразитни болести


РЗИ Добрич

Български червен кръст

Национален фокусен център (Focal Point) в областта на наркотиците и наркоманиите

Българският здравен портал

Европейска здравноосигурителна карта

Център „Фонд за лечение на деца”

Комисия за защита на потребителите

Европейска пациентска организация

Европейска агенция по безопасност на храните

Световна здравна организация