Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Денят на Светите братя Кирил и Методий в историята на Добруджа

Денят на Св. Св. Кирил и Методий в историята на Добруджа.

Честването на светите братя става най-яркия израз на националната идентичност, на българското преклонение пред образованието, науката и културата.