Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Петър (Печо) Господинов (1902 – 1945)

По повод 120 години от рождението на Петър (Печо) Господинов (1902 – 1945), журналист и писател, добруджански деец, дипломат, роден в град Добрич, споделяме пълнотекстово съдържание на книги на писателя, издавани през 1932 - 1943 г., както и публикации на именития родолюбец във в. „Добруджа“ (София) от 1933 – 1935 г., на който той е главен редактор през този период.

 

 

Книги

 „Млада Добруджа” (1932)

 Добруджа и нейните борби“ (1933)

 “Посоки и цели” (1933)

„Ние, младите” (1934)

„Образи и сенки” (1941)

„Далечно ехо” (1941)

„Добруджански образи” (1942)

 „Освободена Добруджа“ (1942)

„Добруджанското движение” (1943)

„Добруджа в българската литература” (1943)

 

Статии в периодичния печат

Защо Добруджа бе поробена. Добруджа (София), № 159, 25 ян. 1933, с. 1.

Спомени за Петър Габе. Добруджа (София), № 161, 20 апр. 1933, с. 3.

Личността на Ст. Караджа. Добруджа (София), № 165, 6-13 авг. 1933, с. 2.

Пред XVII редовен добруджански конгрес. Добруджа (София), № 169, 8 ноем. 1933, с. 4.

Два свята. Добруджа (София), № 175, 9 февр. 1934, с. 1.

Помен за Хр. Стефанов. Добруджа (София), № 175, 9 февр. 1934, с. 2 - 3.

Помен за Ив. Д. Митиков. Добруджа (София), № 176, 22 февр. 1934, с. 2 - 3.

Добруджанската борба. Добруджа (София), № 179, 5 апр. 1934, с. 3.

Ботйовият ден. Добруджа (София), № 181, 22 май. 1934, с. 3.

Нашият народностен дълг. Добруджа (София), № 182, 18 юни. 1934, с. 3.

Заветите на Ст. Караджа. Добруджа (София), № 184, 7 авг. 1934, с. 6, със снимка на П. Господинов

Към бъдещето. Добруджа (София), № 191, 5 февр. 1935, с. 1.

Васил Левски и Добруджа. Добруджа (София), № 192, 23 февр. 1935, с. 1.

 

Снимка на членове от ръководството на Съюз „Добруджа“ и редактори на съюзния вестник. Добруджа (София), № 184, 7 авг. 1934, с. 1.