Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Как да търсим в Азбучен каталог?
Библиотеката поддържа азбучен каталог в три езикови версии: на български език, на чужда кирилица и на латиница.
Азбучен каталог се ползва, когато се търси даден автор, негова книга или заглавията, които библиотеката притежава от него.
В азбучния каталог каталожните картички са наредени в общ азбучен ред по фамилните имена на авторите, по имената на колективите или по първата дума от заглавието при книги без автор или книги с повече от трима автори.
За улеснение картичките от една буква са отделени с разделители, на които са означени срички, цели думи и имена на различни автори.

*Автоматизираният машинен каталог, включващ книгите от 1992 г. насам, изпълнява ролята на азбучен и систематичен каталог, позволяващ да се търси по автор, заглавие, ключови думи и др.