Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Какво трябва да запиша, когато намеря книгата в каталога?

Необходимо е да запишете следното: автор, заглавие, година на издаване и сигнатура /една или повече/.
Основната сигнатура е знакът в горния ляв ъгъл на каталожната картичка.