Как да живеем в ерата на тревожността

Автор: Франк Талис

Издателство: Колибри

Категория: Медицина

Кой съм аз? Защо съм тук? Какъв е смисълът на живота? От късния XIX век насам кохорта от мислители са поставяли тези вечни въпроси в центъра на своята работа.

Чрез примери от клиничната си практика, както и от собствения си живот, чрез биографиите и теориите на най-видните фигури на психотерапията, като Фройд, Юнг, Адлер и редица други, Франк Талис ни убеждава в незаменимата роля на психотерапевтичното мислене за благополучието на всички нас в една нелека епоха като нашата, която той нарича „ера на тревожността“.

Като разглежда фундаментални понятия като сигурност, идентичност, нарцисизъм, секс, цел, смисъл, Талис ни предлага книга с понякога нееднозначни, понякога неоспорими отговори на възлови екзистенциални въпроси и преди всичко на въпроса какво означава да си човек.

И след като затвори книгата, читателят може би по-добре ще знае кой е и как да живее. А ако не намери Смисъла, може би ще открие своя смисъл.