BulgarianEnglish

Изложба на библиотечни документи по повод 187 години от рождението на Васил Левски

За чиста и свята република – изложба на библиотечни документи по повод 187 години от рождението на Васил Левски
Дата: 15 юли – 26 юли
Място: Фоайе на библиотеката