Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Библиотеката спечели нов проект

С удоволствие съобщаваме, че Регионална библиотека „Дора Габе” е сред одобрените на втората конкурсна сесия по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” за 2019 г. за финансово подпомагане на проекти на обществените библиотеки при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници към Министерството на културата.