Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Важно съобщение!

Уважаеми читатели,

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната, Регионална библиотека „Дора Габе“ Добрич преустановява работа с читатели до 29 март 2020 г.

Можете да се възползвате от онлайн услугите, които предлагаме на сайта на библиотеката. Телефон за връзка 058 602574.

Срокът на заетата от Вас литература ще бъде служебно удължен до отмяната на извънредното положение.