Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Събития в библиотеката по повод 80 години от възвръщането на Южна Добруджа

Регионална библиотека „Дора Габе“ отбелязва 80 години от възвръщането на Южна Добруджа към България с фотодокументална изложба и представяне сборника на Илия Кишишев „Хроники за възвръщането на Южна Добруджа и преселените българи - севернодобруджанци”. 

На 16 септември 2020 г., дни преди 25 септември, когато град Добрич празнува възвръщането на Южна Добруджа към пределите на България, в библиотеката бе открита изложба, която съдържа  библиотечни документи – книги, публикации в периодичния печат, фотографии, документи и др.

Важната за добруджанци тема за възвръщането на Южна Добруджа и преселението на българите севернодобруджанци е документирана в книги от фонда на сектор Краезнание „Преселението  на севернодобруджанските българи през 1940 година” на Асен Кемилев (1941 г.), „От Ньой до Крайова” (1989) и „Румънските представи за българския характер на Добруджа през 1878-1940 година”(1992) на проф. Антонина Кузманова, „Северна Добруджа. Пътеписни бележки”(1993) на Жеко Попов и др. Представена е и „Златна книга за златна Добруджа” от 1940 г. с редактор Хр. Цанков-Дерижан, както и факсимилното ѝ издание, реализирано от библиотеката. 

Любопитна част от експозицията са оригиналните фотографии - ценен документ от историята, запечатали лица и събития, свързани с преселените българи – севернодобруджанци. Акцент в изложбата е богат личен архив от снимки и документи на фамилията на Христо Минчев от с. Касъм /дн. гр. Генерал Тошево/, чифликчия - благодетел за местните българи, дарител и спомоществовател на много инициативи за развитието на селото преди периода на румънската окупация и след възвръщането на Южна Добруджа. Интерес представяват и личните документи на Христо и Мария Минчеви - лични карти, издадени през 1931 г., румънски паспорт от 1939 г., български личен паспорт от 1942 г. за пътуване на семейството до Италия, Библия и гъдулка на Илия Костов Кишишев от с. Росен, общ. Генерал Тошево, роден през 1884 г. в с. Аджигьол, Тулчанско, Северна Добруджа и др.

След откриване на изложбата бе представена книгата „Хроники за възвръщането на Южна Добруджа и преселените българи - севернодобруджанци”, с автор и съставител Илия Кишишев, добруджански краевед. Сборникът съдържа документи, сведения, спомени, нови и по-малко известни факти за трудната съдба на преселените българи.

Посветеният на годишнината сборник представи Невяна Христова - директор на библиотеката. Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Община град Добрич и Министерството на културата по идея и със съдействието на Регионална библиотека "Дора Габе" гр. Добрич. В края на литературната среща, библиотечен специалист от сектор Краезнание прочете един от съхранените спомени на преселените българи, включен в изданието.

Гостите на събитието имаха възможност да проследят документален видео разказ, хроника на събитията по присъединяването на Южна Добруджа към пределите на България - уникални кадри от тържествата в град Добрич по посрещането на българската войска на 25 септември 1940 г., настаняването на преселените българи, празнични моменти от чествания на паметните събития.

Изложбата е експонирана в централното фоайе на библиотеката и може да бъде разгледана до 16 октомври 2020 г.
Заповядайте!