Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Регионална библиотека „Дора Габе“ получи дарение

Регионална библиотека „Дора Габе“ – Добрич благодари на г-жа Радослава Михайлова за поредното дарение. Г-жа Михайлова е наша съгражданка и дългогодишен дарител на библиотеката. От 2016 г. досега тя е дарила над 360 нови книги – нашумели заглавия, актуална художествена и отраслова литература