Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Посланикът на Казахстан дари книги за библиотеката

Като израз на приятелските връзки между Казахстан и България, Негово Превъзходителство г-н Темиртай Избастин – извънреден и пълномощен посланик на Република Казахстан в България, дари книги за читателите на библиотеката при посещението си в община Добричка през месец май 2021 г.

Дарението съдържа – НАПЪТСТВЕНИ СЛОВА от Абай Кунанбаев, поет, философ, писател, композитор, мислител и обществен деец; АЛ-ФАРАБИ- ВЕЛИКИЯТ МИСЛИТЕЛ НА ИЗТОКА, изследване върху творчеството на изтъкнатия мислител на Изтока, арабски учен просветител - Абу Наср ал-Фараби; брошура с диск, съдържащ документален филм за Шокан Уалиханов, учен, етнограф и историк; както и Обръщения на Президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев към народа на Казахстан.

Библиотеката изказва благодарността си на посланик Избастин за дарителския жест и се радва, че читателите ни ще имат възможност да се докоснат до разнообразна литература за забележителни личности за казахския народ.