Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Дарение от библиотеката на БАН

Библиотеката получи в дар юбилейното издание „150 години Българска академия на науките. Храм на познанието”, първото по рода си енциклопедично издание за БАН, което събира в една книга широк кръг от теми, свързани както с разностранната научна дейност, така и с вековната история на Академията. Юбилейното издание е луксозно, цветно и богато илюстрирано. Разработено е и е съставено от екип на Научноинформационен център „Българска енциклопедия“ при БАН, а художественото оформление и отпечатването е дело на Академично издателство “Проф. Марин Дринов”.

Библиотеката благодари за дарената двуезична книга – на български и на английски език, и е уверена, че тя ще представлява интерес за нашите любознателни читатели с научни интереси.