Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Библиотеката гостува на хората със зрителни проблеми

Днес, представители на библиотеката гостуваха в Сдружение ХобиСклуб за литературна среща. Новият директор Теодора Денкова поздрави хората със зрителни проблеми за желанието да се докосват до писаното слово и изрази увереността си, че добрите традиции ще продължат - библиотекари да четат откъси от произведения и автори, които ХобиСклуб предпочитат. Присъстващите чуха три разказа на обичания българския писател хуморист и художник Чудомир, които предизвикаха усмивки и позитивни чувства. Срещата продължи с обсъждане на непринудените и ярки герои на актуалния и днес Чудомир.

Председателят на ХобиСклуб Иван Тодоров дари на директора на библиотеката последната си книга „Видяно със сърцето“.

Да си спомним думите на писателя-карикатурист: „Най-празният от дните ни е оня, в който не сме се смели нито веднъж“.