Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Да продаваш феномен в бутилка - сп. „Икономика”, 2016, февруари

Лозаро-винарският сектор в България има голям потенциал, който не е добре използван.