Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Румъния и България: сравнението ражда истината - сп. Икономика, 2016, бр. 61

Румъния и България – сравнението ражда истината.
 
Какво показват статистиките за развитието на двете държави по отношение на доходи, стопански модел, развитие на отделни сектори от икономиката, търговия, човешко развитие, борба с корупцията.