Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Най-успешните български министър-председатели 1879 - 2009

Книгата на проф. Янков „Най-успешните български министър-председатели 1879–2009“ е първа по рода си в България. Тя е резултат от мащабно проучване, продължило две години. Министър-председателите са оценявани от 56 учени от водещите университети у нас и БАН.

В проучването са включени 31 премиери – тези, които са управлявали година и повече. Оценката на качествата им и постиженията в изграждането на българската държава подрежда най-добрите петима български премиери след Освобождението до 2009 г.: Стефан Стамболов, Петко Каравелов, Константин Стоилов, Александър Малинов и Андрей Ляпчев. Те са имали държавническо съзнание, историческа мисия, изострено чувство за национално достойнство. Водела ги е болезнената грижа за развитието на държавата и нацията, а не личното облагодетелстване, казва авторът.