Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Телефонната измама - характеристика и превенция

Монографичният труд представлява първото цялостно изследване на телефонната измама. Представени са историческо развитие и наказателно-правна характеристика на престъплението, както и криминологично профилиране на извършителя и пострадалия, обърнато е внимание на ролята на посредника и третите лица. Обобщени са сериозни по обем информационни масиви, изведени са прогнози за бъдещи периоди.
Разгледани са причините и условията за извършване на деянието, поставен е акцент върху превенцията и начини на приложението ѝ.
Анализирани са съществени процесуални въпроси, дадени са практически предложения, както и варианти за промени в законодателството и практиката с оглед повишаване успеваемостта на правоохранителните органи в борбата с конкретния вид престъпност.

Съчинението е насочено не само към практикуващи юристи, а и към по-широка аудитория, предвид интердисциплинарния си характер.