Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Романът на Захарий

Смисълът на историята е и смисъл на романа (ако приемем, че "Записки по българските въстания" е исторически роман), щом всичко, което върши Захарий, е вдъхновено от историята и подчинено на историята, щом той прави историята и изстрадва историята.

Неговият бурен живот прилича на роман заради това. И би трябвало да започнем с историята на тъй неравноделния му и тъй удивляващ живот, пък и непрекъснато да се връщаме към преживелиците му...
Любомир Котев