Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

От нас зависи: 50 порции храна за размисъл

"От нас зависи: 50 порции храна за размисъл" е опит за осмисляне на случващото се по света и у нас.
В 50 отделни статии журналистът, редактор и преводач Даниел Пенев споделя размислите си за настоящето и бъдещето на България, за мира и възможностите, които имаме като граждани на Европейския съюз, за ролята на възпитанието, грамотността и любопитството в личния ни живот и в колективното ни битие, за проблемите и дефицитите в българската образователна система, за медиите и псевдомедиите, за приликите между родните политика и футбол, за хората, които променят България, за заразителността на добрите примери, за депресията, тревожността, стреса и други психологически състояния, които застрашават здравето ни, за нуждата от информационна диета в XXI век, за силата на градивните действия и за още много други теми, които го вълнуват.
Много от статиите са публикувани в различни медии, основно в сайта на сп. "Клуб Z".
За целите на този сборник те са редактирани стилистично, но структурата и посланията им са запазени. Част от статиите се публикуват за първи път.