Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

История на душата

Душата е една от най-големите загадки на всички времена. Всеки човек знае, че има душа, но малцина са тези, които могат да обяснят какво представлява тя.

Като проследява представите за душата на най-големите философи и писатели от древността до наши дни, проф. Уле Мартин Хьойстад показва какво значение все още има тя през XXI век.