Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Будителите на Златна Добруджа

В сборника са включени биографични очерци за 28 будители, свързани с историята и културата на Добруджа. Текстовете са написани от 16 ученици от Клуба и са подредени по азбучен ред. Седмокласниците си поставят за цел да разкрият тези моменти от биографията на будителите, с които те остават в българската национална памет. Малка част от тези знакови за Добруджа имена са наши съвременници, но младите хора са решили, че и те са сред будителите на родния им край.
Изданието е и с интересен илюстративен материал.