Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Да опишеш жена...

Българо-полски дискусии в годините на прехода

Настоящият том е резултат от проведената през 2007 г. българо-полска научна конференция (с подкрепата на Полския институт в София) в рамките на съвместен проект между Института за литература - БАН и Института за литературни изследвания при Полската академия на науките. Томът е двуезичен.