Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Ферма за охлюви

Основи на стоковото охлювъдство
Искате да отглеждате охлюви и да правите бизнес или да ги произвеждате за собствена консумация?
Знаете, че можете да ги търгувате живи в България и преработени за световните пазари?
Фермата за охлюви е много подходящо занимание за активни хора и за тези, които знаят какво целят.

Бизнес наръчникът съдържа информация за:

•как и колко ще спечелите от ферма за охлюви
•как да стартирате
•видове охлюви
•изисквания за изграждане на ферма
•хранене и угояване
•болести и неприятели
•добив и преработка на месо
•търговия с охлюви