Регионална библиотека "Дора Габе" - гр. Добрич

Чифликчийството в Добруджа

Веселина Малчева е автор на втора книга с краеведско съдържание за Добрич.
Пише увлекателно, компетентно и професионално с точно познаване на действителността...
Малко е да се каже, че тя е със знания на историк за древното, далечно и близко минало на Добрич. Налага се да допълним, че е сред най-добрите му познавачи.
Това свое качество показва и във втората си книга "Чифликчийството в Добруджа", която се чете на един дъх...
Пише увлекателно за чифликчийството в приморска Добруджа... Нарича чифлиците "перли", "бисери" и "оазиси" в Добруджанската равнина. Описва ги като стопанства, в които цари за времето си организираност, подреденост и висока механизираност на земеделския и животновъдния труд...
Едва ли бъдните поколения биха знаели всичко за тази житница /Добруджа/, без да прелистят и прочетат малко известни страници за появата и развитието на чифликчийството, което е един от забравените й етапи.
Атанас Пеев, председател на Дружеството на краеведите "Отец Павел Атанасов" и на Клуб "Родознание" в Добрич