Програмирането е забавно

Сектор Работа с деца гостува днес на ДГ 32 „Зорница“ за забавно програмиране с програмируема пчела-робот Bee-Bot . Децата от II-ра и IV-та група  на ДГ 32 „Зорница“, задаваха ходове на атрактивните пчелички и се научиха да ги ориентират в пространството на образователните табла.

Заниманието е част от библиотечната инициатива „Книжна градина за отглеждане на бъдещи читатели“ и се провежда в Европейската седмица на програмирането EU Code week – Bulgaria ( 7-22 октомври 2023).