Среща с авторката на "Бабините приказки за Марти и Тони" Атанаска Георгиева

На 11 юни 2024 г., в библиотеката се проведе литературна среща с Атанаска Георгиева, дългогодишен учител по български език, преподавател в ЧПГ „Райко Цончев“ Добрич, автор на учебно помагало за матура по български език и литература по новата програма за Държавния зрелостен изпит, на сборник с 60 есеистични фрагменти „Откъснати парченца живот”, с рисунки към някои от тях на художничката Олга Иванова.

В присъствието на двамата си внука, вдъхновили първата ѝ книга за деца „Бабините приказки за Марти и Тони”, издадена през 2021 г., авторката разказа за идеята на написването и желанието ѝ да възпита у тях интерес към книгите и умение да преразказват. Забавните приказки, завършващи с поука и дидактическа задача – провокация към малкия слушател, който трябва да преразкаже приказката от името на някой от героите в нея. Така Атанаска Георгиева създава книжка – помагало, с което децата в училищна възраст да работят творчески върху текст, който може да се трансформира, като се запази съдържанието.

Като дългогодишен преподавател, Атанаска Георгиева сподели за опита си да променя подходите в търсене на път към учениците и събуждане на интерес към художественото слово, страховете си за липсата на адекватна промяна в образователната система и лесния начин на самоподготовка на подрастващите, възползвайки се от глобалната мрежа, увереността си, че децата са умни, любознателни и добри, но трябва непременно близките им да ги насочват и помагат.

Публиката сподели отношението на педагога към словото, образованието и възпитаването на подрастващите в любов към книгите и четенето.