Библиобеседа „Непознатата Дора Габе“

Станалата традиционна библиобеседа с потребителите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания към Център за психично здраве „Д-р Петър Станчев“ през месец август бе посветена на 135-ата годишнина от рождението на Дора Габе. Този път акцентът бе една непозната страна от личността на поетесата , а именно Дора Габе като първомайстор на любовното писмо. Библиотечен специалист запозна гостите с книгата на Катя Зографова „Многоликата българка. Забележителни жени от Възраждането до наши дни“, част от която разказваща за епистоларните послания на Дора Габе до нейния любим Йордан Стубел.  Беседата представи в нова светлина поетесата и провокира дискусия за непознатите страни от живота ѝ.