Електронни услуги

ИНТЕРНЕТ КАТАЛОГЪТ съдържа книги на български и чужди езици постъпили в библиотеката от 1976 г. вкл. до днес, графични, картографски и нотни издания; некнижни – репродукции, филми, звукозаписи, фотографски издания и електронни ресурси; периодика – всички съхранявани в библиотеката периодични издания. Каталогът непрекъснато се обновява, както с нови постъпления, така и със записи на библиотечни документи издадени преди 1976 г

МОДУЛ “МОЯТА БИБЛИОТЕКА” (MYLIBRARY) с достъп до личен читателски картон с информация за заета литература и текущо състояние на заявки, възможност за онлайн презаписване на заета литература, за онлайн заявка за литература чрез електронния каталог.

Електронна доставка на документи

Изпращане по електронна поща на части от книги или периодични издания.

Междубиблиотечно заемане

Доставка на книги и копия на части от книги или периодични издания.

Тематична библиографска справка

Изготвяне на библиографски списък от заглавия (книги, статии и др.) по определена тема.

Възможност за използване на предварително подготвени тематични библиографии.
Тематичната библиографска справка е платена услуга съгласно ЦЕНОРАЗПИС на таксите и услугите в Регионална библиотека „Дора Габе” – Добрич.

Искам да прочета!

Електронна услуга, чрез която проучваме читателските интереси и потребности, с цел обогатяване фонда на библиотеката в съответствие с търсенето. Това е възможност да предложите ново заглавие, което да закупим.