Стани доброволец

ДОБРОВОЛЧЕСТВО КЪМ БИБЛИОТЕКАТА

Ангажирането на хора на всякаква възраст с доброволчески инициативи носи удовлетворение, както на тях самите, така и на тези, които получават подкрепа.

Особено важно е то за учениците, които са били доброволци в библиотеката. Подкрепя личностното им израстване, изгражда редица умения, сред които и комуникативни, носи позитивна промяна, помага да разберат света около себе си по-добре, дава възможност за създаване на нови контакти и дори приятелства, приучва към добро управление на времето, справяне със стресови ситуации, и не на последно място възпитава отдаденост и съпричастност.

Доброволчеството дава възможност на граждани на различна възраст да придобият нагласа за учене през целия живот –да се докоснат до сфери на дейност, изискващи от тях развиването на нови умения и компетентности, креативност и справяне с неочаквани предизвикателства.

А за библиотеката – безкористната помощ е изключително важна за библиотекарите, които са в ограничен състав. Успешното провеждане на редица по-големи инициативи изискват подкрепа отвън, каквато е доброволчеството.

В библиотеката могат да бъдат реализирани с доброволци множество дейности, като например:

  • Участие в провеждане на Летен детски клуб „Играй и учи“
  • Подмяна на сигнатурни етикети на библиотечните документи
  • Изработване на книгоразделители
  • Дезинфекция на библиотечния фонд
  • Дигитализация на книги, диапозитиви, грамофонни плочи и др.
  • Раздаване на рекламни и информационни материали за услугите на библиотеката, както и за предстоящи събития

Поощряваме доброволците като изразяваме своята признателност чрез грамоти и публично отразяване на тяхната важна роля за развитието на най-голямата обществена библиотека в областта и местната общност.