Работно време

Регионална библиотека „Дора Габе”

ул. „Независимост” № 7
п. к. 122
9300 Добрич

Работно време с ползватели:
От понеделник до петък
8. 30 – 18. 30 ч.
Почивни дни: събота и неделя

* Всеки последен четвъртък на месеца библиотеката не работи с читатели