Библиобеседа за възвръщането на Южна Добруджа към България

Традиционната библиобеседа с потребителите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания към Център за психично здраве „Д-р Петър Станчев“ през месец септември бе посветена на 83-та годишнина от присъединяването на Южна Добруджа към България. Библиотечен специалист представи презентация, разказваща за бита на българите от Северна и Южна Добруджа, за посрещането на българските войски и тържествата в освободените територии. Снимките са от Колекция „Преселението на севернодобруджанските българи“, предоставени за сканиране от краеведа Илия Кишишев от Генерал Тошево и част от дигиталния архив на сектор „Краезнание“ на библиотеката. Беседата продължи с четене на спомени на съвременници и техните потомци за преселението на севернодобруджанците от книгата на Илия Кишишев „Хроники за възвръщането на Южна Добруджа и преселените българи – севернодобруджанци”.