Библиобеседа  за живота и творческия път на Адриана Будевска

Станалата традиционна библиобеседа с потребителите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания към Център за психично здраве „Д-р Петър Станчев“ през месец ноември бе посветена на 145-ата годишнина от рождението на Адриана Кънчева Будевска (1878 –1955) – българска актриса, родена в Добрич, една от основоположниците на българския театър.

Библиотечен специалист запозна гостите с биографията на актрисата, станала любимка на публиката, омагьосана от вдъхновените ѝ изпълнения, нейната безспорна красота и женско очарование на сцената. Театралните критици от епохата признават, че Адриана Будевска е „най-забележителната българска трагическа актриса, равна по талант на най-големите европейски актриси днес”. Сравняват я с французойката Сара Бернар и италианката Елеонора Дузе. Потребителите на Центъра с интерес разгледаха библиотечните документи от фонда на сектор „Краезнание“ за нея – книги, спомените на Печо Господинов за актрисата от брой 33 на вестник „Добруджанска поща“ от 1942 година, препоръчителна библиография, издадена по случай 90 г. от рождението ѝ и много др.

Виртуална витрина,  чрез интерактивния дисплей, закупен по Проект към Национален фонд „Култура“, представи незабравимата Адриана Будевска.

Беседата предизвика въпроси у гостите, провокира дискусия за малко известни факти за наследниците на актрисата и техния живот в Аржентина.