Библиобеседа 

Първата библиобеседа с потребителите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания към Център за психично здраве „Д-р Петър Станчев“ за новата 2024 г. включваше и четене на откъси от книгата „България за начинаещи“ на Веселина Седларска – журналист, автор и на публицистичните книги “Сънувах Мисисипи“, „Пасажерите на Ной“, романа „Кладенецът“ и сборника с разкази „Гладни сърца“.

Текстовете провокираха участниците да споделят свои мисли по прочетеното.