Инициативата е по повод 83 години от възвръщането на Южна Добруджа към пределите на България