Библиотеката продължава работата по Проект ADELE 2022/2024

Регионална библиотека „Дора Габе“ се включи в Проект ADELE 2022/2024, финансиран по програма Еразъм+, КА2 през м. май 2022 г., чиято цел е да насърчи реален преход в използването на цифрови технологии чрез придобиване и развитие на цифрови компетенции в областта на неформалното образование на възрастни. В проекта участват 100 библиотечни специалисти от България, Белгия, Ирландия и Италия. Партньор по проекта за България е Фондация Глобални библиотеки – България. Проведени бяха работни срещи, уебинари и анкети за навлизането на цифровите технологии в работата на библиотеките. От 3 до 10 юли 2023 г., представител на библиотеката се включи в интернационален уъкшоп в Ночера Умбра, Асизи, Фолиньо, провинция Перуджа, Италия. В обучителните модули участниците споделиха добри практики от използването на технологиите в тяхната работа. Учебната визита се проведе в рамките на на 7-то изданието на Social Hackathon Umbria  (SHU2023), което има за цел да развие дигиталните умения на младите хора чрез съвместно създаване на иновативни цифрови решения, които могат да дадат нови възможности на хората и гражданското общество. Организатор на проведените събитията бе European Grants International Academy Srl – (EGInA), която предостави на участниците възможност за досег с богатата италианска история, култура и книжовно наследство.

Проект ADELE цели да адаптира към библиотеките и обучението на възрастни безплатния уеб-базиран инструмент SELFIE, разработен и тестван в системата на образованието от Европейската комисия. По този начин инструментът ще помогне на организациите за неформално образование да бъдат цифрово готови и да гледат напред.

В рамките на проекта ще се проведат четири национални и международни обучителни събития, с фокус върху използването на цифрови технологии и ще включват дейности за работа в мрежа, посещения на национални библиотеки и срещи с опитни лектори и професионалисти в областта.

 

Повече за проекта на https://www.adele-project.eu/bg/