Библиотеката се включи за поредна година в ALL Digital Weeks 2024 /13-31 май "Подобрете дигиталните си умения"

На 14 и 17 май 2024 г. в библиотеката се проведоха информационни дни на тема „Заедно – за по-безопасен интернет“, с ученици от X, VIII и IX  клас на Професионална гимназия по туризъм „П. К. Яворов“, с класни ръководители Анна Петрова и Ивелина Дойчева. Участниците  демонстрираха знания и научиха още за кибер защитата, фишинга и начините за превенция, както и как да сигнализират и потърсят помощ в случай на онлайн тормоз или кибер нередност.

Ежегодната европейска кампания има за цел да покаже нуждите от овластяване на всички граждани с цифровите инструменти и умения, от които се нуждаят в обучението, работата и социалното включване.

Основни теми тази година са:

Цифрови умения за заетост, предприемачество;

Цифрови умения в областта на “равенството, многообразието и приобщаването”; Дигитална медийна грамотност и дезинформация;

Киберсигурност и по-безопасен интернет;

Цифрови умения за околна среда и устойчивост и др.

 

#ADWeeks2024

#AllDigitalWeeks