Библиотеката участва в инициативата на Полския институт в София ПОЛСКА ЛАВИЦА

На 20 май 2024 г., в библиотеката гостува директорът на Полския институт в София г-н Карол Желински, първи секретар в Посолството на Република Полша в София. Визитата е част от инициативата на интитута Полска лавица, в рамките на която Полският институт в София дарява на 30 библиотеки в цялата страна книги на полски автори, преведени на български език, както и монографии и научни публикации, свързани с полската литература, език и култура.

Директорът на библиотеката г-жа Теодора Денкова прие с благодарност дарението, което ще обогати фонда и ще допринесе за развитието на културните взаимоостношения между двете държави.

Надяваме се изграденото през годините партньорство да продължи, в очакване на поредната интересна изложба, посветена на Йежи Новошелски (1923–2011) – художник, православен теолог, мислител, един от най-изтъкнатите полски творци на ХХ век, предоставена любезно от Полския институт в София, която гражданите на Добрич могат да посетят от 17 юни до 17 юли 2024 г.