Бронзовата раса

Автор: Алсидес Аргедас
Издателство: Изток-Запад
Категория:  Чужда художествена литература

Романът Бронзовата раса (1916 г.) е един от емблематичните южноамерикански епоси.

Вдъхновен от историческата действителност и написан по думите на автора в годините, в които човек още вярва, че може да промени нещо, е най-автентичният разказ за индианците в Андите.

Бронзовата раса се превръща във венеца на художественото дело на Аргедас, чиято творческа позиция му спечелва дълбокото уважение на бележити мислители като Мигел де Унамуно и Хосе Енрике Родо.

Животът на индианците е представен така, че обхваща едновременно митичните корени на тяхното световъзприятие и противоречивата им природа.

Премеждията на героите се оказват по-скоро проява на техните вътрешни дирения, отколкото опит за обединение или за бягство. И все пак трудностите, през които те преминават, стават израз на жаждата им за преоткриване на ценностите и на общността, която е посмяла да се изправи както срещу оскърбената и немилостива природа, така и срещу налаганите насила чужди порядки.

 

Алсидес Аргедас (1879 – 1946), историк и социолог, е сред най-значимите боливийски писатели.