Дарение на ценни периодични издания

Споделяме с радост, че при откриването на Национална филателна изложба „ДОБРИЧ ФИЛЕКС 2023” получихме щедро дарение от Александър Алексиев, колекционер и изследовател – в. „Македония“ (Цариград), ред. и издател П.Р. Славейков, бр. 18 от 4 май 1871 г.; в. „Напредък“ (Цариград), Год.11, от 24 дек. 1876 г.; в. „Дунав“ (Русчук), бр. 1024 от 23 ноем. 1875 г. и в. „Турция“ (Цариград), бр. 24 от 18 дек. 1865 г.

Библиотеката ще съхрани вестницитe, които обогатяват колекцията от редки и ценни издания, мост между миналото и бъдещето.