Дарение от историка, редактор и издател Даниела Горчева

С радост съобщаваме за дарението от историка, редактор и издател Даниела Горчева на разнообразна литература за нашите читатели, включително и Пълно събрание съчиненията на Ивана Вазовъ. Томъ 3: Лирика-Звукове, Скитнишки песни, Подъ нашето небе, 1912 г.

Благодарим за дарителския жест!