Дарение от наследниците на Гавраил Панчев

В годината, в която отбелязваме 160 г. от рождението на Алеко Константинов, библиотеката получи в дар новото луксозно издание на Биографията на Алеко Константинов от Гавраил Панчев, издателство „Фабер“.

С благодарност за дарителския жест на наследниците на Гавраил Панчев!

За изданието:

Авторът работи по това изследване в продължение на цели 16 години. В трите тома са включени анализи на над 5000 текста, посветени на Щастливеца – Гавраил Панчев изследва през годините всички публикации, написани за автора на “Бай Ганю”.

Според оценката на проф. Светлозар Игов, Биографията на Алеко Константинов от Гавраил Панчев е не само най-пълното и проникновено изследване на темата, но и най-задълбочената биография на български автор въобще (Препоръка от проф. Светлозар Игов). Книгата запълва една огромна празнота в научните изследвания в България за Алеко Константинов – предишната биография за него е написана преди повече от 40 години.

https://www.gavrailpanchev.com/aleko-biography