BulgarianEnglish

Далечно ехо (1941)

Господинов, Печо Цанев. Далечно ехо / Печо Цанев Господинов. – София : Литературен глас, 1941. – 47 с. ; 19 см. – (Колекция Редки и ценни издания)